Biblioteka Marulianum

U knjižari

 • Marko Marulić: The Marulić Reader
 • Marko Marulić latinski i hrvatski pisac; zbornik radova iz 1984. godine
 • Frane Božičević: Život Marka Marulića Splićanina
 • Charles Béné: Sudbina jedne pjesme / Destin d’un poeme / Destiny of a poem
 • Vladislav Gučetić: De casibus domus atque familię suę carmen allegoricum (prir. D. Novaković)
 • Mladen Parlov: Otajstvo Krista – uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću
 • Mladen Parlov: Speculum Virtutis: Marko Marulić i njegova teološko-duhovna misao
 • Miroslav Palameta: Patristička egzegeza i Marulićeva Davidijada
 • Drago Šimundža: Marko Marulić – pjesnik i didaktičar (Nagrada Judita za 2017)
 • Mirko Tomasović: Nove godine s Marulom
 • Mirko Tomasović: Sedam godina s Marulom (Marulićev ljetopis i-vii, kolovoz 1989. — rujan 1995.)
 • Vladimir Rezar: Damiani Benessae: Poemata (Nagrada HAZU za 2017)

On line (dostupne su sljedeće publikacije):

Bib_I       Bib_III       opis Splita