Marulićevi dani

Dvadeset pet godina Marulićevih dana (1991-2015)

Programske knjižice:

Marulićevi dani 1991.
Marulićevi dani 1992.
Marulićevi dani 1993.
Marulićevi dani 1994.
Marulićevi dani 1995.
Marulićevi dani 1996.
Marulićevi dani 1997.
Marulićevi dani 1998.
Marulićevi dani 1999.
Marulićevi dani 2000. – 550. obljetnica Marulićeva rođenja
Marulićevi dani 2001. – 500. obljetnica nastanka Judite
Marulićevi dani 2002.
Marulićevi dani 2003.
Marulićevi dani 2004.
Marulićevi dani 2005.
Marulićevi dani 2006. – Pet stoljeća Institucije (1506-2006)
Marulićevi dani 2007. – Književna komunikacija u hrvatskom humanizmu i renesansi
Marulićevi dani 2008. – Epistolografija hrvatskoga humanizma i renesanse
Marulićevi dani 2009. – Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća
Marulićevi dani 2010. – Hrvatske i latinske pjesmarice 15. i 16. stoljeća (II)
Marulićevi dani 2011. – Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi
Marulićevi dani 2012. – Knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi (II)
Marulićevi dani 2013. – Antička baština u renesansnom tekstu
Marulićevi dani 2014. – Antička baština u renesansnom tekstu (II)
Marulićevi dani 2015. – Hrvatska književnost humanizma i renesanse
Marulićevi dani 2016. – Tekstološki izazovi hrvatske književne baštine / Pet stoljeća Evanđelistara (1516-2016)
Marulićevi dani 2017. – Tekstološki izazovi hrvatske književne baštine (II)
Marulićevi dani 2018. –  450. obljetnica prvog izdanja Hektorovićeva Ribanja i ribarskog prigovaranja
Marulićevi dani 2019.  Rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse